Dhana Lakshmi

Dhana Lakshmi

Manager - Finance & Accounts

Manager – Finance & Accounts

BBA: St.peter's University
MBA in Finance: University of Madras

Phone: +91 8880314471
Email: info@influenceim.com
Address: #40/134, 9th cross, 5th main Govindaraj Nagar, Vijayanagar, Bangalore, Karnataka, India – 560040

More Members

Abhipriya K

Abhipriya K

Head - Content Management Team
Karthikeyan Narayanswami

Karthikeyan Narayanswami

Co-Founder & Digital Marketing Head